Problem med webbmail

Status: Fixed - on 1/7/21
Description:

Vi upplever för närvarande ett problem med vår webbmail som påverkar möjligheten att logga in och läsa samt skicka e-postmeddelanden. Vi arbetar med en lösning på problemet i talande stund.

English: We are currently experiencing a problem with our webmail that affects the ability to log in to read and send emails. We are working on a solution to the problem at the moment.

Update on 1/7/21
Status changed from Investigating Identified

New information:

Felet har lokaliserats och vi jobbar nu på att åtgärda.

The issue has been identified and we are now working towards solving the issue.

Update on 1/7/21
Status changed from Identified Fixed

New information:

Problemet är åtgärdat och vi ser full funktionalitet. Vi övervakar fortsatt.

Issue is solved and we see full functionality. We now monitor the situation.

Contact

Phone: +46 8 506 77 150
Email: support@crystone.se
Webb: https://www.crystone.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2021 Loopia AB