Pågående driftstörning

Status: Fixed - on 10/8/21
Description:

Vi upplever för närvarande en störning som påverkar en del av våra kunder i form av att e-post och hemsidor inte fungerar korrekt. Vi felsöker detta för fullt och kommer uppdatera driftstatusen så snart vi vet mer.

We are currently experiencing an outage that affects some of our customers in the form of e-mails and websites not working properly. We are troubleshooting this and will update the status as soon as we know more.

Update on 10/8/21
Status changed from Investigating Identified

New information:

Problemet är lokaliserat och vi arbetar nu på att åtgärda detta.

The issue is identified and we are now working on resolving this.

Update on 10/8/21
Status changed from Identified Identified

New information:

Framsteg har gjorts men fortsatt upplever en del av våra kunder problem relaterade till denna störning. Vi har för närvarande ingen estimerad tid på en lösning men detta har högsta möjliga prioritet i vår ände och vi jobbar för att åtgärda det så snart som möjligt.

Progress has been made, but some of our customers still to experience problems related to this disruption. We currently have no estimated time for a solution but this has the highest possible priority at our end and we are working to fix it as soon as possible.

Update on 10/8/21
Status changed from Identified Identified

New information:

Ytterligare framsteg har gjorts men en del kunder upplever fortsatta problem. Alla tillgängliga resurser arbetar med högsta prioritet på att åtgärda detta så snart som möjligt.

Further progress has been made, but some customers continue to experience issues. All available resources work with the highest priority to resolve this as soon as possible.

Update on 10/8/21
Status changed from Identified Watching

New information:

Grundproblemet är nu åtgärdat, vi arbetar nu med att starta upp tjänsterna och har kommit en bit på vägen med det arbetet. Vårt mål är att samtliga tjänster skall vara uppe innan supporten stänger för dagen. Våra tekniker jobbar oavsett (dygnet runt) fram tills dess att problemen är helt åtgärdade om det skulle vara så att vissa tjänster inte är nåbara vid 19:00.

The root-cause has now been resolved. We are now working on starting up the services and have come a long way with that work. Our goal is that all services will be up before the support closes for the day. Our technicians work regardless (around the clock) until the problems are completely fixed if it should be the case that some services are not reachable at 19:00.

Update on 10/8/21
Status changed from Watching Watching

New information:

De allra flesta tjänster är nu i full drift igen, men vi arbetar fortgående för att få igång allt så småningom och kommer då att meddela igen.

We now have almost all services working fully again, and we will keep working until they all are fully operational, and will update status again when we get there.

Update on 10/9/21
Status changed from Watching Watching

New information:

Alla tjänster är nu åter i drift, och vi fortsätter att övervaka för att säkerställa driften.

All services are now operational again, and we will keep monitoring to ensure smooth operations.

Update on 10/13/21
Status changed from Watching Fixed

New information:

Efter ett par dagars övervakning kan vi konstatera att problemet är åtgärdat och inga efterhängande problem kvarstår.

After a couple of days of monitoring, we can state that the problem has been fixed and no subsequent problems remain.

Contact

Phone: +46 8 506 77 150
Email: support@crystone.se
Webb: https://www.crystone.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2022 Loopia AB