Certifikatförnyelse / Certificate renewal

Status: Fixed - on 8/2/22 Scheduled
Description:

Tisdagen den 2:a Augusti kl 10:00 genomför vi vår årliga certifikatförnyelse. Det innebär att kunder som använder e-post via oss med egen uppsättning (imap.domän.se etc) kommer mötas av en certifikatvarning. Kunder som använder våra rekommenderade uppsättningar (imap01.crystone.se etc) kommer inte påverkas av detta.

On Tuesday 2nd of August we will do our yearly certificate renewal. This will affect customers using our email with their own configuration (imap.domainname.com etc) meaning they will get a certificate warning. Customers using our recommended configuration (imap01.crystone.se etc) will not be affected by this.

Du kan läsa mer om våra rekommenderade inställningar via nedan länk: https://helpdesk.crystone.se/347648-E-post

Update on 8/2/22
Status changed from Scheduled Identified

New information:

Arbetat påbörjas.

Work has begun.

Update on 8/2/22
Status changed from Identified Fixed

New information:

Arbetet är slutförd.

Work is completed.

Contact

Phone: +46 8 506 77 150
Email: support@crystone.se
Webb: https://www.crystone.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2022 Loopia AB