Welcome!

This is the operational status page of Crystone Sverige AB, showing any outages and planned maintenance.

All systems are operational

2023-09-21

Driftstörning/Disturbance
Status: Fixed - 4 days, 9 hours ago
Description:

Vi upplever för tillfället en driftstörning som påverkar en del utav våra tjänster. Vi har fått rapporter om att exempelvis FTP, E-post och Hemsidor inte fungerar. Vi undersöker problemet och kan garantera att vi försöker lösa detta så snabbt som möjligt.

ENG: We are currently experiencing a malfunction that affects some of our services. We have received reports that, for example, FTP, E-mail and Websites do not work. We are investigating the issue and can guarantee that we will try to resolve this as soon as possible.

Update 4 days ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problem har inte återkommit och vi bedömer därmed problemet som avhjälpt.

ENG: The problem has not reoccur and we therefore consider the problem as solved.

Update 4 days, 3 hours ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet har nu åtgärdats av våra tekniker. Vi övervakar fortfarande för att säkerställa så att problemen inte återkommer.

ENG: The problem has now been fixed by our technicians. We are still monitoring to ensure that the issues do not reoccur.

Contact

Phone: +46 8 506 77 150
Email: support@crystone.se
Webb: https://www.crystone.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2023 Loopia AB