Welcome!

This is the operational status page of Crystone Sverige AB, showing any outages and planned maintenance.

Some systems are experiencing issues
Active Incident
Problem med e-post och webbplatser
Status: Identified - 6 days, 22 hours ago
Description:

Vi har mottagit rapporter under morgonen gällande att en del av våra kunder har problem att nå sina webb och e-posttjänster. Vi tror oss ha identifierat orsaken och arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.

We have received reports during the morning that some of our customers are having trouble accessing their web and e-mail services. We believe we have identified the cause and are working to resolve this as soon as possible.

Updated 22 hours, 21 minutes ago
Status changed from Investigating Identified

New information:

För närvarande väntar vi på att ett dagligt underhållsarbete skall slutföras och när detta är klart så skall generell prestanda i plattformen återställas till det normala och därmed kommer även åtkomsten till samtliga tjänster att fungera normalt igen. Underhållsarbetet är en automatisk funktion som del av vår lagringsplattform som vi tyvärr inte kan påskynda eller avbryta och orsaken till varför detta tar längre tid än normalt har sin grund i ett underliggande problem med vår lagringsplattform som även felsöks separat med vår leverantör av plattformen.

Vi förstår hur påtagligt detta är för våra kunder och problemet har högsta prioritet samt så arbetar vi dygnet runt för att säkerställa att åtkomst till våra tjänster skall fungera korrekt.

English: We are currently waiting for a daily maintenance work to be completed, when this finishes the overall performance of the platform will be restored to normal and thus access to all services will function normally again. The maintenance work is an automatic function as part of our storage platform which we unfortunately can not speed up or cancel and the reason why this takes longer than usual is due to an underlying problem with our storage platform which is also being troubleshooted separately with the platform vendor.

We understand how tangible this is for our customers and the problem has top priority and we are working around the clock to ensure that access to our services works properly.

Updated 2 days, 1 hour ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Underhållsarbetet som gjordes igår kväll slutfördes med positiva resultat, problemen är dock tyvärr ännu inte helt lösta men vi har kommit en bit till på vägen och hoppas på en permanent lösning inom kort.

The maintenance work that was done last night was closed with positive results, but the problems are not yet completely resolved. We have come a bit further along the way and hope for a permanent solution soon.

Updated 2 days, 15 hours ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

För närvarande så utförs ett underhåll som vi förväntar oss skall vara slutfört nu under kvällen, vår förhoppning är att detta skall lösa problemet och därmed att åtkomst till samtliga tjänster skall vara återställd.

English: At present maintenance work is being performed which we expect to be completed during the evening, we hope that this will solve the problem and that access to all services will thereby be restored.

Updated 3 days ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi har fortsatt att arbeta med detta under natten och vi ser vissa förbättringar, en del kunder upplever dock fortsatta problem och vi jobbar på att lösa detta så snart som möjligt.

We have been working on this during the night and we see some improvements, however some customers are experiencing continued problems and we are working to resolve this as soon as possible.

Updated 3 days, 23 hours ago
Status changed from Watching Investigating

New information:

Vi ser tyvärr nya rapporter gällande att en del av våra kunder har problem att nå sina webb och e-posttjänster, vi har identifierat problemet och arbetar just nu på en lösning.

English: Unfortunately, we are seeing new reports that some of our customers are having problems accessing their web and e-mail services, we have identified the problem and are currently working on a solution.

Updated 6 days, 14 hours ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet anses nu vara löst och vi ser tydliga förbättring i vår ände som pekar på detta. Om ni fortfarande upplever problem så hör av er till vår support.

English:

We're seeing clear improvements in the performance and consider the issue(s) to be solved. If you're still experiencing any issues, contact our support.

No incidents during the past 7 days.

Contact

Phone: +46 8 506 77 150
Email: support@crystone.se
Webb: https://www.crystone.se

Crystone Sverige AB

Gustavslundsvägen 141A
167 51 Bromma, Sweden
Org. number: 556575-2028

logo
Copyright © 2020 Crystone Sverige AB